Polityka prywatności

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. CO MOŻESZ TU ZNALEŹĆ I KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

W niniejszym dokumencie znajdziesz informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, które my, GRUND a.s. ("GRUND"), przetwarzamy o Tobie, jako osobie, której dane te dotyczą, w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej www.grundhome.pl ("strona internetowa") i naszych usług.

Z tego dokumentu dowiesz się konkretnie, jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy na Twój temat, w jakich celach, w jakim zakresie, co nas do tego upoważnia i jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe. Informuje również, komu możemy ujawnić Twoje dane osobowe, jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych i jak możesz z nich skorzystać.

 1. JAKIE DANE OSOBOWE MOŻEMY PRZETWARZAĆ NA TWÓJ TEMAT?

Dane osobowe to informacje, które przetwarzamy na Twój temat, takie jak imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, a także informacje o korzystaniu przez Ciebie ze strony internetowej lub historia zamówień.

Przetwarzanie danych osobowych to każda czynność, którą wykonujemy z Twoimi danymi osobowymi. Na przykład przechowywanie Twoich danych osobowych w bazie danych klientów, wysyłanie wiadomości e-mail o statusie zamówienia lub wykorzystywanie Twojego adresu do dostawy towarów.

Możemy przetwarzać różne kategorie danych osobowych o Tobie w różnych celach. Należą do nich:

 • dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko, numer dowodu osobistego, numer VAT);
 • dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu);
 • dane adresowe (np. adres siedziby, adres zamieszkania);
 • dane identyfikacyjne Twojego urządzenia (np. adres IP/Mac);
 • dane niezbędne do wykonania transakcji płatniczej i zaksięgowania płatności (np. numer rachunku, kod banku, IBAN, SWIFT);
 • informacje o zawartej przez Ciebie umowie i wykonaniu tej umowy przez obie strony (np. informacje o umowie, w tym data zawarcia, opis transakcji, wynagrodzenie, odstąpienie od umowy);
 • treść komunikacji (wszelkie informacje, które są przedmiotem Twojego zapytania lub naszej wzajemnej komunikacji);
 • dane dotyczące zakresu i sposobu korzystania z usług (np. historia zamówień);
 • informacje o Twojej aktywności na stronie internetowej (za pomocą tzw. plików cookies);
 • informacje na temat zadowolenia z usług (np. oceny usług).
 1. JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w różnym zakresie i w różnych celach. Aby dowiedzieć się, jakie są te cele, prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami. Głównym celem przetwarzania Twoich danych jest zapewnienie Tobie jak najlepszej obsługi.

 1. PRZETWARZANIE ZWIĄZANE Z WIZYTĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ

Staramy się, aby nasza strona i Twoje wrażenia z niej były jak najlepsze. Z tego powodu używamy plików cookies, podobnych technologii i informacji z nich wynikających. Używamy plików cookies, aby strona mogła prawidłowo działać, aby poprawić jej wygląd i funkcjonowanie. Możemy również używać plików cookies, aby pokazywać wyświetlać reklamy dostosowane do Twoich potrzeb.

Jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową, przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujący sposób:

DLACZEGO POTRZEBUJEMY TWOICH DANYCH

JAKIE DANE PRZETWARZAMY

CO UPOWAŻNIA NAS DO PRZETWARZANIA

JAK DŁUGO MOGĄ BYĆ PRZECHOWYWANE TWOJE DANE

Do funkcjonowania strony internetowej

Dane identyfikacyjne urządzenia,

informacje o Twojej aktywności na stronie

Uzasadniony interes w funkcjonowaniu naszej strony internetowej

Zgodnie z uwarunkowaniami technicznymi (więcej informacji o plikach cookies w zakładce cookies)

Do generowania statystyk i raportów dotyczących użytkowania strony internetowej w celu jej ulepszenia

Dane identyfikacyjne urządzenia,

informacje o Twoim zachowaniu na stronie

Zgoda na wykorzystanie plików cookies oraz uzasadniony interes w poprawie funkcji naszej strony internetowej

W zależności od uwarunkowań technicznych, maksymalnie do momentu wycofania zgody

Aby wyświetlać reklamy ukierunkowane na innych stronach internetowych i przekazywać je operatorom reklamowym

Dane identyfikacyjne urządzenia,

informacje o Twoim zachowaniu na stronie

Zgoda na wykorzystanie plików cookies i przetwarzanie danych osobowych

W zależności od uwarunkowań technicznych, maksymalnie do momentu wycofania zgody

 1. PRZETWARZANIE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ PROFILU UŻYTKOWNIKA NA STRONIE INTERNETOWEJ

Poprzez formularz rejestracyjny istnieje możliwość stworzenia profilu użytkownika na naszej stronie internetowej i dokonywania zakupów oraz utrzymywania z nami dalszego kontaktu.

Dlatego, aby umożliwić Ci stworzenie profilu i wykorzystanie go do zakupów, potrzebujemy niektórych Twoich danych osobowych. Wszystkie te informacje są podawane przez Ciebie dobrowolnie, ale bez ich podania nie jesteśmy w stanie zarejestrować Twojego konta i zarządzać nim.

Możemy również wysyłać Ci, jako zarejestrowanemu użytkownikowi, który wyraził zainteresowanie naszymi produktami i usługami, dostosowane do Twoich potrzeb oferty naszych produktów i usług.

Możesz nie wyrażać zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu rejestracji, zarządzania kontem i administracji, w tym komunikacji z nami, a także wysyłania Ci dopasowanych ofert. W uzasadnionych przypadkach zaprzestaniemy przetwarzania danych. Przestaniemy również wysyłać Ci dopasowane oferty (komunikaty handlowe), jeśli zrezygnujesz z subskrypcji, klikając link w dowolnym e-mailu z ofertą.

W związku z rejestracją profilu użytkownika przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujący sposób:

 

DLACZEGO POTRZEBUJEMY TWOICH DANYCH

JAKIE DANE PRZETWARZAMY

CO UPOWAŻNIA NAS DO PRZETWARZANIA

JAK DŁUGO MOGĄ BYĆ PRZECHOWYWANE TWOJE DANE

Aby zarejestrować, utrzymać i zarządzać profilami użytkowników, w tym komunikacją z użytkownikami

Id,

dane kontaktowe,

dane adresowe,

treść komunikatu

 

Konieczność wykonania zamówienia

Do czasu anulowania rejestracji, ale maksymalnie przez 3 lata od ostatniego logowania

Do wysyłania dopasowanych ofert produktów i usług GRUND a.s.

Id,

dane kontaktowe,

dane adresowe,

dane identyfikacyjne Twojego urządzenia oraz informacje o Twoim zachowaniu na stronie, jeśli wyrazisz zgodę na używanie przez nas plików cookies

 

Uzasadniony interes i wyłączenie klienta zgodnie z § 7 ust. 3 ustawy nr 480/2004 Dz.U., dotyczącej niektórych usług społeczeństwa informacyjnego.

Do czasu, gdy poinformujesz nas, że nie chcesz otrzymywać ofert handlowych, maksymalnie do 3 lat od ostatniego zalogowania się do swojego profilu użytkownika lub do czasu usunięcia swojego profilu użytkownika

 1. PRZETWARZANIE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA

Zamówienie można złożyć poprzez formularz zamówienia na naszej stronie internetowej. W związku ze złożonym zamówieniem możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w różnych celach określonych w poniższej tabeli.

Informacje, które wypełniasz w formularzu zamówienia są nam niezbędne do przetworzenia Twojego zamówienia, zawarcia z Tobą umowy na dostarczenie towarów lub świadczenia usług oraz do wywiązania się z tej umowy. Musimy również przestrzegać obowiązków określonych w przepisach prawa.

Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe dla naszych celów statystycznych oraz w celu weryfikacji Twojego zadowolenia z zakupu.

Chcemy wysyłać Ci dopasowane oferty naszych produktów i usług, dlatego wykorzystujemy informacje o produktach zakupionych w naszym sklepie. Dzięki temu możemy tworzyć dla Ciebie profile na podstawie informacji o Tobie i przeprowadzać tzw. profilowanie. W ten sposób możemy dowiedzieć się, jakie produkty mogą być dla Ciebie interesujące.

Możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych dokonywanego na podstawie naszego określonego interesu. Jeśli jest to uzasadnione, zaprzestaniemy przetwarzania. Przestaniemy również wysyłać Ci dopasowane oferty (treści handlowe), jeśli zrezygnujesz z subskrypcji, klikając link w dowolnym e-mailu z ofertą.

W związku z Twoim zamówieniem możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujący sposób:

DLACZEGO POTRZEBUJEMY TWOICH DANYCH

JAKIE DANE PRZETWARZAMY

CO UPOWAŻNIA NAS DO PRZETWARZANIA

JAK DŁUGO MOGĄ BYĆ PRZECHOWYWANE TWOJE DANE

W celu realizacji zamówienia, w tym płatności i dostawy towarów (w tym ewentualnych reklamacji)

Id,

dane kontaktowe,

dane adresowe,

dane identyfikacyjne Twojego urządzenia,

dane niezbędne do wykonania transakcji płatniczych i zaksięgowania płatności,

informacje o umowie i wykonaniu przez obie strony,

Konieczność wykonania zamówienia

Do 3 lat po zakończeniu stosunku prawnego; podstawowe dane dotyczące stosunku prawnego i jego istnienia (strony, przedmiot zobowiązania itp.) do 10 lat po zakończeniu umowy; ponadto dane osobowe wymagane przepisami prawa przez okres przewidziany przepisami prawa.

Do wysyłania dostosowanych ofert produktów i usług GRUND a.s.

Id,

dane kontaktowe,

dane adresowe,

dane identyfikacyjne Twojego urządzenia, jeśli wyrazisz nam zgodę na pliki cookies

dane dotyczące poziomu i rodzaju korzystania z usług 

Uzasadniony interes i wyłączenie klienta zgodnie z § 7 ust. 3 ustawy nr 480/2004 Dz.U., dotyczącej niektórych usług społeczeństwa informacyjnego.

Do czasu poinformowania nas, że nie chcesz otrzymywać ofert handlowych, maksymalnie do 3 lat od ostatniego zamówienia

Wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie rachunkowości, podatków i prawa konsumenckiego

 

 

Id,

dane adresowe,

informacje dotyczące umowy i wykonania przez obie strony

Konieczność zapewnienia zgodności z obowiązkami prawnymi

Przez okres określony odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności:

Ustawa nr 235/2004 Coll., o podatku od wartości dodanej

Ustawa nr 563/1991 Coll. o rachunkowości

Sporządzanie analiz dotyczących korzystania z naszych usług w celu ich ulepszenia

 

Id,

dane kontaktowe,

dane dotyczące poziomu i rodzaju korzystania z usług

Uzasadniony interes w ulepszaniu usług

 

W ciągu 3 lat od zakończenia stosunku prawnego

 

Aby skontaktować się z Tobą w celu określenia Twojego zadowolenia z usługi

 

Dane identyfikacyjne

Dane kontaktowe

dane dotyczące poziomu i rodzaju korzystania z usług

Uzasadniony interes w ulepszaniu usług

 

W ciągu 2 lat od zakończenia stosunku prawnego (dostawa towaru i zapłata ceny zakupu)

 

 1. PRZETWARZANIE ZWIĄZANE Z SUBSKRYPCJĄ NEWSLETTERA

Poprzez formularz subskrypcji na naszej stronie internetowej masz możliwość podania swoich danych osobowych, abyśmy mogli wysyłać Ci informacje handlowe. Treść tych komunikatów może obejmować biuletyny lub oferty naszych produktów i usług.

Czasami na stronie internetowej oferujemy również promocję - za zapisanie się do naszego newslettera otrzymasz w prezencie rabat na przyszłe zakupy w naszym sklepie. Na podany przez Ciebie e-mail wyślemy kod rabatowy i zapiszemy go na naszej liście mailingowej.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne. Nie możemy jednak wysyłać Ci naszych nowości i ofert bez Twojej zgody.

W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych, klikając w link w informacji handlowej (newsletterze).

W szczególności, przy wysyłce newslettera możemy przesyłać Twoje dane osobowe w następujący sposób:

DLACZEGO POTRZEBUJEMY TWOICH DANYCH

JAKIE DANE PRZETWARZAMY

CO UPOWAŻNIA NAS DO PRZETWARZANIA

JAK DŁUGO MOGĄ BYĆ PRZECHOWYWANE TWOJE DANE

Do wysyłania wiadomości o firmie oraz ofertach produktów i usług GRUND a.s.           

 

Dane kontaktowe

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wysyłanie informacji handlowych

Dopóki nie poinformujesz nas, że nie chcesz otrzymywać ofert handlowych lub dopóki nie wycofasz zgody na przetwarzanie Twoich  danych osobowych i wysyłanie informacji handlowych

Aby zapewnić zniżki na nasze produkty i usługi

Dane kontaktowe

Niezbędne do realizacji umowy (rabat na darowiznę)

Do czasu udzielenia rabatu

 1. PRZETWARZANIE ZWIĄZANE Z OCENĄ NASZYCH PRODUKTÓW I KOMENTARZAMI NA ICH TEMAT W SIECI

Poprzez formularz na naszej stronie internetowej masz możliwość podania swoich danych osobowych w celu oceny produktów na naszej stronie lub wyrażenia opinii poprzez komentarze.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne. Nie możemy udostępnić Ci tej opcji bez Twojego maila, ponieważ musimy zweryfikować, czy rzeczywiście wystawiasz swoją recenzję.

Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celu oceny lub omówienia produktów lub usług na naszej stronie internetowej. W uzasadnionych przypadkach zaprzestaniemy przetwarzania.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujący sposób:

DLACZEGO POTRZEBUJEMY TWOICH DANYCH

JAKIE DANE PRZETWARZAMY

CO UPOWAŻNIA NAS DO PRZETWARZANIA

JAK DŁUGO MOGĄ BYĆ PRZECHOWYWANE TWOJE DANE

Aby zamieścić recenzję produktu lub komentarz na temat produktu na stronie

Id,

dane kontaktowe

 

Uzasadniony interes w zakresie przejrzystości naszych opinii o klientach

Tak długo jak recenzje są publikowane lub przez 1 rok po ich usunięciu.

 1. PRZETWARZANIE ZWIĄZANE Z KONTAKTEM Z NASZĄ FIRMĄ

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych produktów lub usług, prosimy o kontakt.  W tym przypadku przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujący sposób:

DLACZEGO POTRZEBUJEMY TWOICH DANYCH

JAKIE DANE PRZETWARZAMY

CO UPOWAŻNIA NAS DO PRZETWARZANIA

JAK DŁUGO MOGĄ BYĆ PRZECHOWYWANE TWOJE DANE

Do udzielenia odpowiedzi na pytanie

Id,

dane kontaktowe,

treść komunikatu

Uzasadniony interes w udzieleniu odpowiedzi na zapytanie

Przez okres 1 roku od daty zapytania lub 1 roku od naszej ostatniej komunikacji

Wysyłając zapytanie, całkowicie dobrowolnie przekazujesz nam swoje dane osobowe, zarówno w formularzu kontaktowym, jak i w wiadomości e-mail lub rozmowie telefonicznej. Jednak bez ich podania możemy nie być w stanie odpowiedzieć na Twoje pytanie. Możesz nie wyrazić zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. Jeśli jest to uzasadnione, zaprzestaniemy ich przetwarzania.

 1. KOMU MOŻNA UDOSTĘPNIĆ TWOJE DANE?

W zależności od okoliczności, Twoje dane osobowe mogą być ujawnione różnym podmiotom, najczęściej naszym dostawcom. Ponieważ z czasem konkretni odbiorcy mogą się zmieniać, poniżej znajdziesz tylko ich kategorie :

Odbiorca

Powód ujawnienia informacji

Osoby odpowiedzialne za wysyłkę newslettera

Możemy zlecić wysyłkę newslettera zewnętrznemu podmiotowi, który może mieć wówczas dostęp do Twoich danych osobowych niezbędnych do wysłania newslettera.

Osoby odpowiedzialne za działanie strony internetowej i naszego oprogramowania (systemów komputerowych)

Nasze strony internetowe i systemy informacyjne są obsługiwane przez dostawców jako podmioty przetwarzające.

Zewnętrzni księgowi i audytorzy

Naszą agendę księgową i podatkową możemy powierzyć profesjonalistom spoza naszej firmy. Musimy wówczas zapewnić im dostęp do Twoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań umownych i prawnych.

Doradcy prawni i podatkowi

Możemy sporadycznie korzystać z usług naszych doradców prawnych i podatkowych. Są oni jednak związani prawnym obowiązkiem zachowania poufności.

Podmioty, które prowadzą strony porównujące produkty (np. Heureka.cz)

Aby ocenić Twoje zadowolenie z produktów, możemy korzystać z usług podmiotów porównujących produkty, takich jak Heureka.cz. Pełnią one funkcję naszego podmiotu przetwarzającego dane.

Podmioty, którym ujawniamy Twoje dane osobowe, są z reguły naszymi podmiotami przetwarzającymi. W związku z tym zawarliśmy z nimi umowę, aby zapewnić ochronę Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz wiedzieć, kto konkretnie ma dostęp do Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem info@grundhome.pl  .

 1. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA I JAK MOŻESZ Z NICH SKORZYSTAĆ?

Tutaj możesz dowiedzieć się jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Prawa te możesz realizować w GRUND w dowolny sposób, który Ci odpowiada. Zawsze jednak musi istnieć możliwość sprawdzenia, czy wniosek został złożony faktycznie przez Ciebie.

Jeśli zależy Ci na jak najszybszej odpowiedzi, wyślij swoje zgłoszenie na adres info@grundhome.pl  

PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, możesz ją w każdej chwili wycofać, wystarczy, że wyślesz wiadomość e-mail na adres info@grundhome.pl . Z newslettera można zrezygnować bezpośrednio klikając na link w dowolnym newsletterze lub edytując ustawienia użytkownika w ramach swojego profilu użytkownika.

PRAWO DOSTĘPU

Masz prawo dostępu do danych osobowych, które są przetwarzane na Twój temat. Masz również prawo do informacji o tym, jakie dane osobowe są przetwarzane, jak długo, jakie są cele przetwarzania, komu są ujawniane i czy są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (lub jak działa zautomatyzowane podejmowanie decyzji).

Kopię danych osobowych otrzymasz nieodpłatnie. Jedynie w przypadku większej ilości egzemplarzy możemy obciążyć Cię niezbędną opłatą za ich dostarczenie.

PRAWO DO SPROSTOWANIA

W przypadku powzięcia informacji o przetwarzaniu niekompletnych lub nieprawidłowych danych osobowych na Twój temat, masz prawo do ich sprostowania lub, jeżeli wymaga tego cel przetwarzania danych osobowych, do ich uzupełnienia.

PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM

Masz również prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na Twój temat. Aby móc zażądać usunięcia danych, należy podać jeden z następujących powodów:

 • Twoje dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub przetworzone;
 • Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • cofnięto zgodę, na podstawie której przetwarzane były Twoje dane osobowe i nie ma innego upoważnienia (tytułu prawnego) do dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a administrator lub nie jest w stanie wykazać, że jego prawnie uzasadniony interes jest nadrzędny wobec Twojego prawa do usunięcia danych;
 • istnieje jakikolwiek zgodny z prawem powód, który wymaga usunięcia tych danych osobowych;
 • dane osobowe dziecka są przetwarzane bez zgody rodziców na takie przetwarzanie, gdy jest to wymagane.

Może również zaistnieć sytuacja, w której Twoje dane osobowe nie będą mogły zostać usunięte na podstawie wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub żądania usunięcia danych osobowych. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych jest wymagane przez przepisy prawa. Gdy taka sytuacja zaistnieje, poinformujemy Cię o przyczynie, dla której Twoje dane osobowe nie mogą zostać usunięte.

PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

Masz również prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przekazałeś nam swoje dane osobowe na podstawie zgody lub konieczności do zawarcia i wykonania umowy, a są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany, dlatego możesz zażądać podania danych osobowych spełniających te warunki. Zostaną one przekazane w powszechnie stosowanym, ustrukturyzowanym i nadającym się do odczytu komputerowym formacie. Jeżeli będzie to technicznie możliwe, dane zostaną na Twoje życzenie przekazane innemu, wybranemu przez Ciebie administratorowi.

PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH

Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych na czas niezbędny do sprawdzenia ich prawidłowości, a w razie potrzeby do ich sprostowania.

Prawo to przysługuje Ci również w następujących przypadkach:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, aby zostały usunięte;
 • Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których były przetwarzane, ale nalegasz na ich przetwarzanie (w szczególności na ich przechowywanie) w celu ustalenia, wykonania lub obrony Twoich roszczeń prawnych;
 • wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w takim przypadku ograniczenie przetwarzania będzie obowiązywało przez czas niezbędny do stwierdzenia, czy prawnie uzasadniony interes GRUND przeważa nad Twoim prawem do niepoddawania danych osobowych przetwarzaniu.

PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE UZASADNIONEGO INTERESU

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania. Posłuży to do oceny, czy rzeczywiście w prawnie uzasadnionym interesie administratora leży przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy też przeważa Twoje prawo do niepoddawania danych osobowych dalszemu przetwarzaniu. Jeśli Twój sprzeciw będzie uzasadniony, przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tym celu.

PRAWO DO SKŁADANIA SKARG

Jeżeli wszystkie powyższe prawa są w Twojej ocenie niewystarczające lub jeżeli uważasz, że Twoje prawa są w jakikolwiek sposób naruszane, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego. W Republice Czeskiej jest to Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 

Obowiązuje od 1.6.2022 r.