.

Maty zdejmowane, maty kuchenne, bieżniki

Nazwa projektu: GRUND - maty zmywalne, dywaniki kuchenne, bieżniki 

Numer rejestracyjny projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_318/0025316

Nazwa wnioskodawcy: GRUND a.s. 

Opis projektu, cele:Przedmiotem projektu jest produkcja zmywalnych mat, dywaników i bieżni. Projekt będzie realizowany w siedzibie firmy w Kalnej Vodzie, która jest częścią miasta Mladá Buky. Projekt ma bezpośredni związek z własnymi, zakończonymi pracami badawczo-rozwojowymi.

Bon na innowacje 1.

Nazwa projektu: GRUND - Voucher na innowacje 1. 

Numer rejestracyjny projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0025936

Nazwa wnioskodawcy: GRUND a.s. 

Opis projektu, cele: GRUND a.s. dąży do częściowego lub całkowitego recyklingu produktów łazienkowych i dlatego konieczne jest zminimalizowanie zużycia materiałów z źródeł nie podlegających recyklingowi. Celem innowacji jest zastąpienie tych materiałów.

Program wsparcia zatrudnienia

Nazwa projektu: Zmiana zarządzania w GRUND

Numer rejestracyjny projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009482

Nazwa wnioskodawcy: GRUND a.s. 

Opis projektu, cele: Celem projektu jest osiągnięcie zmiany w zarządzaniu firmą Grund a. s. Zmiana będzie polegała na wprowadzeniu systemu zarządzania wiekiem, który będzie wspierał zróżnicowane podejście do różnych kategorii wiekowych pracowników i uwzględniał ich specyficzne potrzeby.

  

.

Innowacja - wyzwanie V (projekt innowacyjny)

Nazwa projektu: GRUND - druk cyfrowy

Numer rejestracyjny projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_170/0015100

Nazwa wnioskodawcy: GRUND a.s.

Termin: listopad 2018 - grudzień 2021

Wydatki kwalifikowane: maksymalnie 65,5 mln Rs. CZK

Subwencja: maksymalnie 22,925 mln CZK. CZK

Opis projektu, cele: Przedmiotem projektu jest dostawa i instalacja nowych technologii.

eu.png

Udział GRUND a.s. w kluczowych targach w latach 2018-2019

Numer rejestracyjny projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007447

Maksymalna pomoc:  3.750 tys. koron

Termin realizacji: 2018 i 2019

Przedmiot i cel: GRUND odwiedzi targi w USA, Niemczech i Chinach w 2018 i 2019 roku przy wsparciu finansowym z Programu Operacyjnego Przedsiębiorczość i Innowacje dla Konkurencyjności, Program Marketing. Celem projektu jest wsparcie ekspansji firmy na&nbspnajwiększych rynkach świata.

eu.png

Udział GRUND a.s. w kluczowych targach w latach 2016-2018

Numer rejestracyjny projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0000226

Maksymalna pomoc:  4,125 tys. koron

Czas realizacji: 2016 do 2018

Przedmiot i cel: GRUND odwiedzi targi w USA, Niemczech, Chinach i Japonii w&nbsplatach 2016-2018 przy wsparciu finansowym z Programu Operacyjnego Przedsiębiorczość i Innowacje dla Konkurencyjności, Program Marketingowy. Celem projektu jest wsparcie ekspansji firmy na&nbspnajwiększe rynki świata.

eu.png

GRUND - dywanik łazienkowy 3D

Numer rejestracyjny projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0000074

Czas realizacji: 2016 do 2018

Przedmiot i cel: Przedmiotem projektu jest rozpoczęcie masowej produkcji nowo opracowanego monochromatycznego dywanika łazienkowego 3D.

eu.png

Nazwa projektu: GRUND - Edukacja w GRUND a.s.

Numer rejestracyjny projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0003939

Czas realizacji: 2017 do 2018

Przedmiot i cel: Przedmiotem projektu jest systematyczne szkolenie pracowników firmy.

eu-2.jpg