Formularz reklamacyjny

(Wypełnij ten formularz i odeślij go tylko w przypadku chęci reklamacji towaru w ustawowym terminie. Formularz należy wydrukować, podpisać i przesłać zeskanowany na poniższy adres e-mail lub dołączyć do przesyłki ze zwracanym towarem. Reklamowany towar należy wysłać na adres - Packeta 94454496, Mostowa 4, 43–400 Cieszyn, Polska)

Sprzedawca:

Sklep internetowy:                        https://www.GrundHome.pl/ , +48 618 802 217, info@grundhome.pl

Firma:                                           GRUND as, Kalná Voda 5, Republika Czeska, ID: 25263366, NIP: CZ25263366

 

Adres do składania reklamacji:               

Packeta 94454496
Mostowa 4
43–400 Cieszyn
Polska

 

Konsument:

Moje imię i nazwisko:       

Mój adres:                         

Mój telefon i e-mail:          

Dochodzenie prawa z nienależytego wykonania (reklamacja)

Dobry dzień,

dnia (*) utworzyłem zamówienie w Twoim sklepie (*) (patrz specyfikacja zamówienia poniżej). Zakupiony przeze mnie produkt ma jednak te wady (*wadę należy szczegółowo opisać tutaj). Proszę o rozpatrzenie reklamacji w następujący sposób: (* tutaj należy szczegółowo opisać żądany sposób załatwienia; np. - "ponieważ jest to wada usuwalna, proszę o naprawę produktu i w ustawowym terminie 30 najpóźniej w dniach kalendarzowych). Jednocześnie proszę o wystawienie pisemnego potwierdzenia zgłoszenia reklamacji z podaniem kiedy skorzystałem z przysługującego mi prawa, jaka jest treść reklamacji wraz z moim roszczeniem o naprawę/wymianę, a następnie potwierdzenie terminu i sposób rozpatrzenia reklamacji, w tym potwierdzenie wykonania naprawy i czasu jej trwania (jeśli jest to naprawa, a nie wymiana).

  1. Data zamówienia (*) / data otrzymania (*)
  2. Numer zamówienia:
  3. Środki za zamówienie, ewentualnie za dostawę, zostały przesłane za pośrednictwem (*)
    i zostaną zwrócone za pośrednictwem (w przypadku przelewu na konto prosimy o przesłanie numeru konta) (*)
  4. Imię i nazwisko konsumenta:
  5. Adres konsumenta:
  6. E-mail:
  7. Telefon:

(*) Wykreśl te, które nie mają zastosowania lub uzupełnij dane.

  In (wypełnij pole tutaj) , On (tu wpisz datę)

 

                                                                                              (podpis)
________________________________________

         Imię i nazwisko konsumenta

Lista załączników: Faktura za zamówiony towar nr (*)

 

Ogólne instrukcje składania reklamacji

Jako konsument jesteś zobowiązany do udowodnienia zakupu przedmiotu poprzez przedstawienie dowodu zakupu lub w inny, wystarczająco wiarygodny sposób.

Jako konsument nie możesz dochodzić praw z wad, które sam spowodowałeś lub o których wiedziałeś w momencie zakupu. To samo dotyczy wad, w przypadku których jako sprzedawca i konsument uzgodniliśmy obniżenie ceny. Nie ponosimy również odpowiedzialności za normalne zużycie przedmiotu.

Reklamację należy złożyć najpóźniej w ciągu 24 miesięcy. Reklamacje należy składać niezwłocznie, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wady i w konsekwencji odrzuceniu reklamacji. Zgłaszając niezwłocznie usterkę po jej pojawieniu się, możesz zapewnić bezproblemowe rozpatrzenie reklamacji.

Reklamacja jest rozpatrywana tylko wtedy, gdy Cię o tym poinformujemy. Jeśli ustawowy termin upłynie, uważaj to za istotne naruszenie umowy i możesz odstąpić od umowy kupna.