PRZERWA URLOPOWA: Drodzy Klienci, nasi pracownicy i maszyny zasługują na trochę wolnego po całym roku pracy. Od 13 do 26 lipca 2024 roku mamy przerwę urlopową. Oczywiście w dalszym ciągu możecie składać zamówienia. Zaczniemy realizować je w poniedziałek 29 lipca 2024 r., wypoczęci i z nową energią do pracy. GRUND życzy Wam wspaniałego lata.

Instrukcje dotyczące prawa do odstąpienia od umowy

Instrukcje dotyczące prawa do odstąpienia od umowy

 

1. prawo do odstąpienia od umowy

1.1 Jako konsument mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni.

1.2 Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia następującego po dniu zawarcia umowy, a w przypadku umowy kupna - w momencie odbioru towaru przez Państwa lub wyznaczoną przez Państwa osobę trzecią (inną niż przewoźnik). W przypadku dostaw ratalnych liczy się odbiór ostatniej dostawy; w przypadku dostaw cyklicznych liczy się odbiór pierwszej dostawy.

1.3 W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować GRUND a.s. z siedzibą przy Kalná Voda 5, 542 23 Mladé Buky, Republika Czeska, numer identyfikacyjny: 25263366, o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednostronnych działań prawnych (na przykład listem wysłanym za pośrednictwem operatora pocztowego lub faksem). Mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia, ale nie jest to Państwa obowiązek.

1.4 Aby dotrzymać terminu odstąpienia od niniejszej umowy, wystarczy wysłać odstąpienie od umowy przed upływem danego terminu.

 

2. Konsekwencje odstąpienia od umowy

2.1 Jeżeli odstąpią Państwo od niniejszej umowy, zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy, bez zbędnej zwłoki i nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przez nas Państwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy (z wyłączeniem dodatkowych kosztów powstałych w wyniku tego, że wybrany przez Państwa sposób dostawy jest inny niż najtańszy standardowy sposób dostawy oferowany przez nas). W celu dokonania zwrotu wykorzystamy ten sam środek płatniczy, który został użyty przez Państwa do dokonania pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zaznaczyli Państwo inaczej. W każdym razie nie poniosą Państwo dodatkowych kosztów. Nie dokonamy zwrotu płatności do czasu otrzymania zwróconych towarów lub jeśli udowodnią Państwo, że odesłali towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

2.2 Poniosą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Odpowiadają Państwo wyłącznie za zmniejszenie wartości towaru w wyniku obchodzenia się z nim w sposób inny niż konieczny do zapoznania się z charakterem i cechami towaru, w tym z jego funkcjonalnością. Jesteśmy uprawnieni do jednostronnego potrącenia wszelkich roszczeń o odszkodowanie za zmniejszenie wartości z Państwa roszczeniami o zwrot ceny zakupu.

2.3 Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług w okresie odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu usług świadczonych do czasu poinformowania nas o odstąpieniu od umowy w stosunku do całkowitego zakresu usług określonego w umowie.